Assessor lingüístic, corrector i traductor

Mes: febrer de 2014

Clàssics de la correcció (2): l’apòstrof i els ‘falsos apòstrofs’

Amb aquest article sobre l’apòstrof enceto el segon capítol dedicat als errors tipogràfics més habituals en el nostre dia a dia com a correctors.

No us parlaré, però, de les regles generals de l’apostrofació perquè això ja ho expliquen molt bé la nova ortografia de l’IEC, les fitxes de l’Optimot, els criteris lingüístics de la Universitat Oberta de Catalunya o l’ésAdir.

ApostrofL’apòstrof és un dels signes ortogràfics més utilitzats en català i forma part dels signes diacrítics —que són l’accent greu o obert (`), l’accent agut o tancat (´), l’accent circumflex (^), la dièresi (¨) i el punt volat (·)—. L’apòstrof té forma de coma volada () i indica l’elisió d’una lletra (la a o la e) davant d’una paraula començada per vocal o hac muda. Això passa amb els articles el, la i els, amb la preposició de i amb els pronoms febles em, ens, et, el, la, els, es i en.

Per escriure un apòstrof amb un editor de textos pitgem, en minúscula, la tecla amb el signe d’interrogació de tancament (?), al costat del número 0.

En un text imprès, un dels errors tipogràfics més comuns són els apòstrofs mal escrits, que jo anomeno falsos apòstrofs. Aquests signes són:

 • l’apòstrof mecanogràfic o recte ('),
 • l’accent agut o tancat (´),
 • la cometa simple d’obertura ().

No els hem de confondre amb l’apòstrof, ja que moltes vegades tots tres ens passen inadvertits a simple vista. En tots aquests casos l’apòstrof és incorrecte i s’ha de substituir pel tipogràfic (), per tal de mantenir la uniformitat tipogràfica del text, que és una de les regles fonamentals de la correcció ortotipogràfica. En canvi, a les pàgines web i blogs s’utilitza bàsicament l’apòstrof recte ('), tal com veieu al titular d’aquesta entrada.

També és incorrecte deixar un apòstrof sol a final de ratlla, com a Avui al matí l’ Imma m’ha dit que vol anar a la neu.

Per reemplaçar-lo, farem servir la combinació de tecles Control + L (al teclat estàndard), amb l’opció Substitueix. En el cas dels Mac, amb la combinació de tecles Cmd + Shift + H, que obre el quadre de diàleg Cercar i reemplaçar.

Clàssics de la correcció (1): els espais o blancs

Avui em disposo a encetar una sèrie d’articles sobre els errors tipogràfics més freqüents amb què ens trobem els correctors a l’hora d’enfrontar-nos a un text creat amb un programa d’edició de textos.

Una norma bàsica de l’escriptura és que les paraules se separen amb un espai o blanc. Si no ho féssim així, el text no s’entendria (eltextnos’entendria) i provocaria confusions (iprovocariaconfusions). En el cas d’un document de Word, l’espai és un caràcter ocult o invisible en forma de punt volat (), com el de la ela geminada (l·l).

La barra espaiadora de l’ordinador —la tecla allargada situada a la part baixa del teclat, entre les tecles Alt i Alt Gr (al teclat estàrdard) o entre les dues tecles Command o Cmd (al dels Mac)— serveix per escriure espais entre les paraules (cada pulsació genera un espai). Però moltes vegades, sense voler, en lloc d’escriure un espai el que fem és escriure’n dos. Seria el cas, per exemple, de llengua··catalana, on hi ha un doble espai (••).

Màquina d'escriure 1

Ultracorrecció 2

És aleshores quan actuem els correctors, i el que fem és «netejar» el text de dobles espais que són tipogràficament incorrectes. És una feina molt entretinguda i força tècnica, en la qual el nostre gran aliat és l’opció de visualització dels caràcters ocults, que us explico tot seguit.

Per fer visibles els caràcters ocults, l’únic que heu de fer és pitjar el botó de la barra estàndard del vostre editor de textos on hi ha el símbol (a la part superior) o prémer la combinació de tecles Control + Maj + 8 (en el cas dels Mac, Command + 8). Us apareixeran tots els espais del text, que vosaltres mateixos podreu corregir. Per fer desaparèixer els punts volats () feu l’operació inversa.

Hi·ha·molta·gent·a·qui·no·li·agrada·tenir·visibles·els·caràcters·ocults·perquè destorben·la·visió·del·text·i·«embruten»·la·pantalla. Per això, aquestes persones s’estimen més no tenir activada aquesta opció, però corren el risc d’escriure un doble espai o un espai innecessari.

Vegem, finalment, quins són els espais incorrectes en tipografia quan es combinen amb un signe ortogràfic o de puntuació. Són aquests:

 • apòstrof                        l·’ > l’

L ’escriptura > L’escriptura

 • punt volat                   l ·l > l·l  /  l· l > l·l

Novel ·la negra > Novel·la negra / Novel· la negra > Novel·la negra

 • coma                             ·, > ,

En primer lloc , > En primer lloc,

 • punt i coma                 ·; > ;

Assistiren a la reunió la senyora Maria Parés, presidenta ; el senyor Josep Prats, secretari, i el senyor Ramon Albó, vocal. > Assistiren a la reunió la senyora Maria Parés, presidenta; el senyor Josep Prats, secretari, i el senyor Ramon Albó, vocal.

 • punt                               ·. > .

Qui menja sopes se les pensa totes . > Qui menja sopes se les pensa totes.

 • dos punts                     ·: > :

Per exemple : pomes, peres i plàtans. > Per exemple: pomes, peres i plàtans.

 • punts suspensius       ·… > …

1, 2, 3, 4, 5 … > 1, 2, 3, 4, 5…

 • guionet                          ·-· > –

vint··i··cinc > vint-i-cinc

 • guió                            —· > —  /  ·— > —

·Pareu  —·els va dir l’Elisa esbufegant·—. Estic molt cansada. > —Pareu —els va dir l’Elisa esbufegant—. Estic molt cansada.

 • signe d’interrogació      ¿· > ¿  /  ·? > ?

¿ Per què m’ho dius, tot això ? > ¿Per què m’ho dius, tot això?

 • signe d’exclamació        ¡· > ¡  /  ·! > !

 ¡ Silenci, si us plau ! > ¡Silenci, si us plau!

 • parèntesis                      (· > (  /  ·) > )

 La UAB (·Universitat Autònoma de Barcelona·) va ser fundada el 1968. > La UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) va ser fundada el 1968.

 • claudàtors                      [· > [  /  ·] > ]

Van decidir desembarcar [·les tropes aliades·] a Normandia. > Van decidir desembarcar [les tropes aliades] a Normandia.

 • cometes simples            ‘· > ‘  /  ·’ > ’

Segons el diccionari, editar vol dir ‘·publicar i posar a la venda·’. > Segons el diccionari, editar vol dir ‘publicar i posar a la venda’.

 • cometes dobles angleses          “· > “  / ·” > ”

Vaig pensar: “·Està com un llum·”. > Vaig pensar: “Està com un llum”.

 • cometes dobles llatines            «· > «  /  ·» > »

El lema dels Jocs Olímpics és «·Citius, altius, fortius·». > El lema dels Jocs Olímpics és «Citius, altius, fortius».

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén