Amb aquest article sobre els guions tanco el tercer i últim capítol dedicat als errors tipogràfics relacionats amb els signes de puntuació.

Hi ha tres tipus de guions:

  • el guió curt o guionet (-)
  • el guió mitjà (–)
  • el guió llarg o guió (—)

De la mateixa manera que les regles d’apostrofació, cada guió té les seves regles d’ús, tal com expliciten els criteris lingüístics de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de Girona.

Visualment, tots tres semblen iguals —sobretot el guió curt i el guió mitjà— però, si us hi fixeu, cadascun és el doble de llarg que l’anterior (-, – i —). Això, i el fet que els guions són difícils de trobar als teclats convencionals, fa que molta gent els confongui i cometi errors tipogràfics a l’hora d’escriure’ls.

L’error típic o clàssic —d’aquí el nom que encapçala aquesta sèrie d’articles— són les diferents combinacions de guió (–), guionet (-) i guionet doble (-·-) per marcar un incís, i això dóna lloc a textos poc acurats tipogràficament, que s’han de corregir. Vegem-ho amb aquests exemples:

La Sagrada Família –·-obra de l’arquitecte Antoni Gaudí-·– és el monument més conegut de Barcelona.

La Sagrada Família -obra de l’arquitecte Antoni Gaudí- és el monument més conegut de Barcelona.

La Sagrada Família —obra de l’arquitecte Antoni Gaudí- és el monument més conegut de Barcelona.

La Sagrada Família -obra de l’arquitecte Antoni Gaudí— és el monument més conegut de Barcelona.

Cal corregir els guionets d’aquests incisos amb un guió d’obertura i un de tancament ja que el guió d’incís és un signe doble o repetit. Recordeu també que no hi pot haver cap espai o blanc entre el guió i la paraula amb què comença i acaba l’incís. Així doncs, aquesta seria la frase correcta:

La Sagrada Família —obra de l’arquitecte Antoni Gaudí— és el monument més conegut de Barcelona.

I finalment, una curiositat: existeix també el guió baix (_), que era la manera com se subratllaven les paraules amb les màquines d’escriure —amb una línia de cap a cap—. Amb l’arribada d’internet, el guió baix es fa servir als webs, a les adreces de correu electrònic i als comptes de Twitter per indicar un espai o blanc (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics, rafael_casanova@1714.cat o @la_txell).