Avui us presento un nou recurs lingüístic que us pot ser molt útil com a usuaris dels diccionaris en català: el Lèxic Obert Flexionat de Català (LOFC), creat per l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), vinculat a la Universitat Pompeu Fabra.

Diccionari 1El LOFC forma part del projecte OSLIN (Open Source Lexical Information Network), que, com el seu nom indica, ofereix en obert lèxics flexionats o bases de dades lèxiques per a diverses llengües: català, castellà, asturià, portuguès i rus.

El LOFC inclou cinc diccionaris, que he ordenat per ordre d’importància en funció de les meves necessitats com a corrector:

  • Diccionari de divisió sil·làbica. Mostra la divisió sil·làbica de totes les paraules —amb la síl·laba tònica destacada en negreta— i la seva categoria gramatical, així com el seu gènere i nombre. Per exemple, ens pot ser molt útil per saber algun plural complicat, com ara el de la paraula fideïcomís.
  • Diccionari de derivacions. Ens presenta tots els verbs amb els seus respectius derivats nominals. Per exemple, hi podem buscar quins derivats té el verb palpar, i obtenim palpament, palpada, palpació i palp.
  • Diccionari de manlleus. Inclou aquelles paraules que provenen d’una llengua diferent del català i que estan documentades en els diccionaris. Cada paraula porta aquesta informació complementària: categoria gramatical, llengua d’origen, àmbit, adaptació i equivalent.
  • Diccionari de topònims i gentilicis. Hi trobem els topònims i els gentilicis en català de qualsevol lloc.
  • Diccionari de mots encreuats. Una eina molt útil per als amants dels mots encreuats i l’Scrabble.

Perquè sigui ben pràctic per als usuaris, a cada diccionari hi podem fer una cerca normal per paraula o una cerca avançada per forma, lema i categoria gramatical. A més, totes les paraules que hi apareixen tenen un enllaç directe al DIEC.

Així doncs, el LOFC és una eina de primera mà complementària dels diccionaris d’ús general (DIEC i GDLC), l’Optimot, el Termcat,  l’Enciclopèdia Catalana o el Diccionari enciclopèdic de medicina, tots en obert. Això converteix el català en una de les llengües amb més eines lingüístiques disponibles de forma gratuïta.