Avui parlarem d’una locució molt popular: a tot drap. Aquesta locució adverbial està recollida a tots els diccionaris i vol dir ‘molt de pressa’ o ‘ràpidament’. Com que el seu significat equival a un adverbi de manera, per això diem que a tot drap és una locució adverbial. A la primera edició del Diccionari manual de la llengua catalana (DM) hi ha aquest exemple: Anaven a tot drap per l’autopista i van passar de llarg de la sortida.

Segons el GDLC i el DCVB, un drap és una vela o el velam d’un vaixell. D’aquí ve —per extensió— l’expressió marinera navegar a tot drap, que significa ‘navegar amb totes les veles hissades’. És a dir, amb totes les veles desplegades per poder navegar més de pressa o veloçment.

Tenim molts sinònims que equivalen a la locució a tot drap relacionades amb el lèxic mariner (a tota vela, a tot vent, a tot rem). Altres locucions equivalents són a tota merda, a tota velocitat, a tota brida, a tota marxa, a tota castanya, a tot córrer o a tota hòstia, la qual els diccionaris normatius qualifiquen de vulgarisme perquè hòstia —com a sinònim de bufetada, cop violent o trompada— ho és. Però el DM posa aquest exemple, més propi de la llengua col·loquial o espontània: Van tenir l’accident perquè la moto anava a tota hòstia.

‘Amb gran intensitat’

La locució a tot drap té un altre significat que només recullen el GDLC, el DDLC i el Diccionari de sinònims de frases fetes, de Maria Teresa Espinal: ‘amb gran intensitat’ o ‘amb el volum molt alt’. Seria el cas d’aquestes frases:

  • Sempre posa el televisor a tot drap; per això els veïns no paren de queixar-se.
  • Els veïns van fotre la música a tot drap i els nens es van despertar.

Amb aquest significat, tenim la locució a tota pastilla, que il·lustra l’oració No sé per què li agrada escoltar la música a tota pastilla: fa venir mal de cap. I també trobem molt documentades les expressions córrer a tota pastilla i anar a tota pastilla, en el sentit normatiu de ‘molt de pressa’ o ‘ràpidament’.