Amb aquest article sobre l’apòstrof enceto el segon capítol dedicat als errors tipogràfics més habituals en el nostre dia a dia com a correctors.

No us parlaré, però, de les regles generals de l’apostrofació perquè això ja ho expliquen molt bé la nova ortografia de l’IEC, les fitxes de l’Optimot, els criteris lingüístics de la Universitat Oberta de Catalunya o l’ésAdir.

ApostrofL’apòstrof és un dels signes ortogràfics més utilitzats en català i forma part dels signes diacrítics —que són l’accent greu o obert (`), l’accent agut o tancat (´), l’accent circumflex (^), la dièresi (¨) i el punt volat (·)—. L’apòstrof té forma de coma volada () i indica l’elisió d’una lletra (la a o la e) davant d’una paraula començada per vocal o hac muda. Això passa amb els articles el, la i els, amb la preposició de i amb els pronoms febles em, ens, et, el, la, els, es i en.

Per escriure un apòstrof amb un editor de textos pitgem, en minúscula, la tecla amb el signe d’interrogació de tancament (?), al costat del número 0.

En un text imprès, un dels errors tipogràfics més comuns són els apòstrofs mal escrits, que jo anomeno falsos apòstrofs. Aquests signes són:

  • l’apòstrof mecanogràfic o recte ('),
  • l’accent agut o tancat (´),
  • la cometa simple d’obertura ().

No els hem de confondre amb l’apòstrof, ja que moltes vegades tots tres ens passen inadvertits a simple vista. En tots aquests casos l’apòstrof és incorrecte i s’ha de substituir pel tipogràfic (), per tal de mantenir la uniformitat tipogràfica del text, que és una de les regles fonamentals de la correcció ortotipogràfica. En canvi, a les pàgines web i blogs s’utilitza bàsicament l’apòstrof recte ('), tal com veieu al titular d’aquesta entrada.

També és incorrecte deixar un apòstrof sol a final de ratlla, com a Avui al matí l’ Imma m’ha dit que vol anar a la neu.

Per reemplaçar-lo, farem servir la combinació de tecles Control + L (al teclat estàndard), amb l’opció Substitueix. En el cas dels Mac, amb la combinació de tecles Cmd + Shift + H, que obre el quadre de diàleg Cercar i reemplaçar.