Les paraules adreça i direcció no volen dir el mateix.

L’adreça és la indicació del lloc on vivim, és a dir, el lloc on està situat el nostre domicili: L’Alba té una nova adreça perquè ha canviat de domicili.

A més d’un domicili o adreça, també podem tenir una adreça electrònica, que és el conjunt de caràcters que permeten identificar una bústia electrònica. L’adreça electrònica sempre inclou el símbol @ i l’abreviatura és a/e:

La meva adreça electrònica és jcomasolives@estiligrafia.cat.

En canvi, la paraula direcció està relacionada amb el verb dirigir. És a dir, utilitzem el mot direcció per referir-nos a la trajectòria o orientació d’una persona, un objecte o una cosa: Si vas cap a aquella direcció, de seguida arribaràs a l’institut. Cal canviar a temps, en el moment oportú i en la bona direcció. El coet va sortir disparat en direcció al cel.

També significa l’acció de dirigir (una organització, una orquestra, etc.) o d’orientar. Li han encarregat la direcció del teatre (‘ell serà l’encarregat de dirigir-lo’). La seva vida ha pres una nova direcció (‘una nova orientació’).