Segona part de la sèrie doblets lingüístics, que vaig encetar el mes passat.

Segur que alguna vegada us han demanat un certificat metge o que us feu una revisió metge perquè doneu fe del vostre estat de salut. Doncs qui us ho ha sol·licitat comet una greu errada, ja que confon el substantiu metge amb l’adjectiu mèdic (o mèdica, mèdics i mèdiques), que fa referència a tot allò que està relacionat amb la medicina.

Així doncs, hem de dir i escriure certificat mèdic, informe mèdic, revisió mèdica, prova mèdica, tractament mèdic, servei mèdic, historial mèdic, etcètera. I el lèxic relacionat amb la medicina és el vocabulari mèdic.