Les errades d'escriptura les corregeix el bon lector

El Lèxic Obert Flexionat de Català, una eina fonamental

Avui us presento un nou recurs lingüístic que us pot ser molt útil com a usuaris dels diccionaris en català: el Lèxic Obert Flexionat de Català (LOFC), creat per l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), vinculat a la Universitat Pompeu Fabra.

Diccionari 1El LOFC forma part del projecte OSLIN (Open Source Lexical Information Network), que, com el seu nom indica, ofereix en obert lèxics flexionats o bases de dades lèxiques per a diverses llengües: català, castellà, asturià, portuguès i rus.

El LOFC inclou cinc diccionaris, que he ordenat per ordre d’importància en funció de les meves necessitats com a corrector:

  • Diccionari de divisió sil·làbica. Mostra la divisió sil·làbica de totes les paraules —amb la síl·laba tònica destacada en negreta— i la seva categoria gramatical, així com el seu gènere i nombre. Per exemple, ens pot ser molt útil per saber algun plural complicat, com ara el de la paraula fideïcomís.
  • Diccionari de derivacions. Ens presenta tots els verbs amb els seus respectius derivats nominals. Per exemple, hi podem buscar quins derivats té el verb palpar, i obtenim palpament, palpada, palpació i palp.
  • Diccionari de manlleus. Inclou aquelles paraules que provenen d’una llengua diferent del català i que estan documentades en els diccionaris. Cada paraula porta aquesta informació complementària: categoria gramatical, llengua d’origen, àmbit, adaptació i equivalent.
  • Diccionari de topònims i gentilicis. Hi trobem els topònims i els gentilicis en català de qualsevol lloc.
  • Diccionari de mots encreuats. Una eina molt útil per als amants dels mots encreuats i l’Scrabble.

Perquè sigui ben pràctic per als usuaris, a cada diccionari hi podem fer una cerca normal per paraula o una cerca avançada per forma, lema i categoria gramatical. A més, totes les paraules que hi apareixen tenen un enllaç directe al DIEC.

Així doncs, el LOFC és una eina de primera mà complementària dels diccionaris d’ús general (DIEC i GDLC), l’Optimot, el Termcat,  l’Enciclopèdia Catalana o el Diccionari enciclopèdic de medicina, tots en obert. Això converteix el català en una de les llengües amb més eines lingüístiques disponibles de forma gratuïta.

Previous

Les formes alternatives als diccionaris normatius

Next

Els ressons de la nova gramàtica de l’IEC

1 Comment

  1. Molt interessant, corro a afegir-lo als “favorits”!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén