La definició més encertada d’assessorament lingüístic l’he trobada a Argumenta, un recurs multimèdia del Servei de Llengües de la UAB i el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC per a la millora de la competència lingüística i comunicativa dels estudiants universitaris a través de l’aprenentatge autònom.

CONSELLSSegons l’Argumenta, l’assessorament lingüístic és «el conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu resoldre els dubtes i mancances lingüístics dels usuaris d’una llengua i millorar la qualitat lingüística de les comunicacions. Aquest assessorament es pot dur a terme per via administrativa (serveis d’assessorament dependents de l’Administració) o per iniciativa privada d’empreses i organismes que es dediquen a produir textos orals i escrits (editorials, mitjans de comunicació, gabinets de comunicació, etc.). Al capdavant d’aquestes tasques hi ha tot un conjunt de professionals amb coneixements aprofundits de llengua [és a dir, els assessors lingüístics].»

A part de la via administrativa i la iniciativa privada, els assessors lingüístics de la xarxa de centres de normalització lingüística, dels serveis comarcals de català i de les oficines de català —que depenen del Consorci per a la Normalització Lingüística— també ofereixen servei d’assessorament lingüístic.

Els assessors lingüístics del Consorci ajuden els usuaris d’aquest servei (particulars, empreses o organismes), proposen solucions als seus dubtes, els orienten sobre els aspectes que cal millorar i també els informen sobre recursos lingüístics, sessions formatives i cursos específics. L’objectiu final és aconseguir que els usuaris puguin ser més competents en matèria de llengua i puguin resoldre per ells mateixos les seves mancances lingüístiques.

En aquest sentit, els serveis d’assessorament lingüístic del Consorci també ofereixen: informació sobre recursos lingüístics (diccionaris, vocabularis específics, manuals, etc.), informació sobre traducció automàtica i altres eines lingüístiques informàtiques, informació i assessorament en matèria de drets lingüístics, servei de correcció de textos breus, elaboració i difusió de materials d’interès lingüístic i informació sobre professionals i serveis lingüístics del sector privat.

I per a qüestions de llengua més específiques, també podeu llegir els blogs dedicats a l’assessorament lingüístic dels centres de normalització lingüística. Són aquests, amb uns noms molt ben trobats:

I per la meva part, com a professional de la llengua, també us ofereixo a la pestanya «RecurSOS» tot un seguit d’enllaços que he classificat en:

  • assessors público-privats
  • acadèmies de la llengua
  • universitats
  • diccionaris en línia
  • gramàtiques
  • recursos tipogràfics
  • criteris i convencions lingüístiques
  • altres eines i recursos

Desitjo que aquests recursos i materials lingüístics us facin molt servei com a usuaris de la llengua.

I us espero el mes que ve, abans de Nadal, amb una nova entrada.