Per als usuaris d’una llengua els diccionaris són l’eina més útil a l’hora de buscar una paraula i el seu significat.

diccionari-d-us-dels-verbs-catalans 1I si parlem de diccionaris de verbs, a part dels llibres de verbs conjugats com el popularíssim Xuriguera i d’altres que han anat apareixent en paper o que es poden consultar per internet (a la pàgina de l’Optimot hi teniu l’opció de cerca «verbs conjugats»), disposem del Diccionari d’ús dels verbs catalans (DUVC), de Jordi Ginebra i Anna Montserrat.

Com a usuari habitual d’aquest diccionari i com a professional de la llengua, el DUVC és una eina de consulta útil, moderna i molt pràctica per fer la meva feina, i per mi té tres encerts que m’agradaria destacar.

En primer lloc, recull moltes accepcions d’ús corrent que no apareixen als diccionaris generals, de la mateixa manera que fan els llibres d’estil amb aquells aspectes de la normativa que no resolen les gramàtiques tradicionals.

En segon lloc, les definicions són concises, precises i entenedores (potser per allò que al pot petit hi ha la bona confitura), i ajuden a ampliar les definicions que ja hi ha als diccionaris generals. Fins i tot algunes accepcions inclouen informació sintàctica molt subtil, com, per exemple, als verbs tractar (desena accepció) i oscil·lar (tercera accepció). Vegem-ho:

Tractar de (una cosa): ‘tenir com a tema’ (La preposició és obligatòria si el complement no porta determinant: no és possible Aquest llibre tracta matemàtiques. Però si el complement indeterminat va en plural i és una paraula com qüestió, tema, matèria o aspecte, pot anar sense la preposició: Aquest llibre tracta qüestions, temes, matèries, problemes, aspectes importants.)

Oscil·lar (entre una cosa (coordinant els elements)): ‘experimentar variació’ (La temperatura oscil·la entre quinze i vint graus, en aquesta època de l’any. El seu estat d’ànim oscil·lava entre l’entusiasme i la indiferència.)

I el tercer gran encert d’aquest diccionari és la gran quantitat d’exemples que inclou. Són exemples actuals, divertits i enginyosos que il·lustren d’una manera clara i entenedora cada definició, els quals són ben poc freqüents als diccionaris generals que estem acostumats a consultar.

Per destacar aquests exemples tan enginyosos i creatius, al Twitter s’hi ha creat una etiqueta específica #gransexemplesdelDUVC, que aplega una bona colla d’exemples recollits pels usuaris lletraferits i que està oberta a més aportacions. N’he triat cinc o sis, els que m’han agradat més per la seva gràcia i originalitat:

Besar: Els avis es besaven apassionadament darrere la cortina.

Fecundar-se: El poeta se’n va anar a la Xina a fecundar-se de literatura oriental.

Passejar: Si les portes brutes, no passegis les mans per les parets de la casa.

Persuadir: Després de parlar-hi l’assistent social una bona estona, el jove es va persuadir que era millor usar el preservatiu. (La correcció és meva.)

Rajar: Un cop l’any raja xampany de la font de Prades.

Xarrupar: Amb quina fruïció xarrupava l’absenta, la padrina.

Us convido a fullejar i consultar de tant en tant aquest diccionari. Segur que cada lectura que hi feu us descobrirà noves definicions i exemples que us sorprendran gratament, i potser significats nous i curiosos de la nostra llengua que no us hauríeu imaginat mai.